Agro Consult

Försäljning av spannmålshantering

Torkbygge

Torkbygge . Solbacka gård Ekshärad

Spannmålshantering
Företaget marknadsför och säljer Spannmålshanteringsutrustning och lagring på uppdrag av Akron Maskiner i Järpås.

Läs mer på Akrons hemsida

Sly gräs och vassröjning

Från och med maj kommer det finnas en självgående slyröjare tillgänglig.
se Film

Maskinen är till för ytor där traktorn är för stor och röjsågen känns för jobbig eller är för liten. Den tar sig fram i branta slänter och på relativt blöta marker.
Maskinen kan klippa allt den kan lägga ned så sly och buskar upp till fem centimeter i diameter är inga problem.

Canycom slyröjare

Priser

Företag
Ring för offert

Privatpersoner
Skaraborg
550 kr timmen. + restid och milersättning.
Alla priser ink mo