Agro Consult

Försäljning av spannmålshantering

Torkbygge

Torkbygge . Solbacka gård Ekshärad

Spannmålshantering
Företaget marknadsför och säljer Spannmålshanteringsutrustning och lagring på uppdrag av Akron Maskiner i Järpås.

Läs mer på Akrons hemsida