Vägbeskrivning
Facebook
Boka tid

Massören i Väst

Mollösund
0702–21 37 82

Spiritualistisk Healing

Vid Spiritualistisk healing, som komplementerar skolmedicinen, är healingmediumet (healern) en bro mellan två världar. Spiritualistisk healing är en del av det mentala mediumskapet.
En bro som överför energi från andevärlden, genom mediet till klienterna för att hjälpa dem att återhämta sig från sjukdom, skador
eller psykiska störningar som stress, depression och utbrändhet.

Healingenergin är kapabel att påverka människan på alla nivåer, fysisk, mental, känslomässig och andlig.

Under healingen flödar en alldeles naturlig energi genom healern till klienten. Klienten behöver inte tro på det för att det ska fungera, trots att healern tror att kraften kommer från Gud behöver klienten inte tro detsamma. Det är en helt naturlig energi som alla människor i olika omfattning har tillgång till, och som kan användas sida vid sida med den traditionella skolmedicinen.

Healingenergi kan styras av healerns medvetande och kan flöda genom händerna över hur långa avstånd som helst.
Den här andliga kraften kan användas för att skynda på den egna kroppens läkningsprocess och förkorta konvalescentiden.

I andra länder används healingkraften för att bekämpa allvarliga sjukdomar och effekterna av behandlingar kemoterapi och radiologiska terapier. Healing verkar på alla nivåer, d v s fysisk, mental, känslomässig och andlig nivå.

Många klienter har med stor framgång fått hjälp.
Även om ingen seriös healer kan garantera några resultat, brukar healingen kunna lindra smärta, hjälpa kroppen att läka sig själv, få in klienten på positivare tankesätt, underlätta döendet och hjälpa klienten att känna sig starkare.

Andlig healing kräver inte att klienten tror på det som görs, energin gör sitt arbete oavsett tro.

Se vidare Själavårds hemsida.
www.sjalavard.se